Sprejová svítilna HURRICANE | SFL-02

18+ Doporučujeme Skladem

sprejová svítilna v sobě kombinuje obranný sprej a svítilnu ● na pepřovém spreji HURRICANE je nasazena gumová objímka – rukojeť s LED svítilnou ● ideální zejména pro ženy – padne do každé kabelky nebo kapsy ● pojistka zabraňující samovolnému spuštění spreje

nehořlavý pepřový sprej ● objem 15 ml ● dosah až 3 m ● výstřik ve formě proudu – není tak náchylný na rozptýlení ● na výběr několik barevných kombinací

Po vyprázdnění nádobky spreje lze modul světla nasadit na nový sprej HURRICANE.

Uživatelská recenze

růžová rukojeť, černá hlava

228,00 Kč s DPH

černá rukojeť, černá hlava

211,80 Kč s DPH

žlutá rukojeť, černá hlava

228,00 Kč s DPH

růžová rukojeť, růžová hlava

228,00 Kč s DPH

žlutá rukojeť, žlutá hlava

228,00 Kč s DPH

růžová rukojeť, žlutá hlava

228,00 Kč s DPH

žlutá rukojeť, růžová hlava

228,00 Kč s DPH

Velice praktická a skladná sprejová svítilna vychází z obranného pepřového spreje typu HURRICANE. Na tento sprej je nasazen miniaturní adaptér, který obsahuje kompletní LED svítilnu a gumovou objímku – rukojeť. Sprejová svítilna HURRICANE Flashlight je díky malým rozměrům ideální pro ženy, neboť jim v kabelce nezabere mnoho místa. Může být neocenitelným pomocníkem při jejich pohybu v potencionálně nebezpečných lokalitách.

Nehořlavý pepřový sprej o objemu 15 ml obsahuje Oleoresin Capsicum (10% OC). Výstřik má charakter proudu s malými kapkami, a proto je méně náchylný na rozptýlení při případném mírném větru. Sprej dostříkne až do vzdálenosti 3 m.

 

Svítilnu dodáváme se 4 ks baterií AG5 (malé knoflíkové), takže s ní můžete hned svítit. Sadu náhradních baterií zakoupíte v našem e-shopu.

Po vyprázdnění nádobky spreje lze modul světla nasadit na nový sprej HURRICANE.

 

  • Výška: 87 mm
  • Hmotnost: 54 g
  • Průměr nádobky: 22 mm

 

Návod k použití:
Při ohrožení namiřte ventilek spreje na útočníka a stříkejte v krátkých dávkách cca 1 sekundu (po směru větru). Nestříkejte proti větru. Nepoužívejte v malých nebo uzavřených prostorách (např. ve výtahu, autě) a na vzdálenost pod 1 m, protože hrozí zasažení samotného uživatele. Zasažení obličeje způsobí prudké pálení očí a kašel. Útočník je po dobu cca 30 minut dezorientovaný. Sprej obsahuje Oleoresin Capsicum (10% OC) a propan-2-ol.

Upozornění:
Obranný sprej je určen výhradně k sebeobraně, zneužití se trestá. Sprej se nesmí používat proti těhotným ženám, osobám mladším 15 let, osobám nemocným a osobám vysokého věku. Prodej pouze osobám starším 18 let.

Pozor:
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte styku s kůží a s očima. Skladujte na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosol. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Zákaz kouření. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Obal a zbytky obsahu likvidujte na sběrném místě nebezpečných odpadů.

První pomoc:
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Nepoužívejte krémy, masti a oleje. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu. Nepominou-li potíže po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal.

Dráždivá složka OC. 30 % hmotnosti náplně je hořlavých. Datum expirace: na dně nádobky.

Dráždivé látky GHS07
Varování