ūüéĄObjednávky, které obdrŇĺíme do pondńõlí 19. prosince 12. hodiny, k vám témńõŇô jistńõ dorazí do Štńõdrého dne.ūüéĄ
NoŇĺe s gravírováním je tŇôeba objednat nejpozdńõji 15. prosince.